Month: December 2018

What is Brahmin? ब्राह्मण म्हणजे काय?

ब्राह्मण म्हणजे काय?  हे फक्त अश्या लोकांनी वाचावे ज्यांना खरोखर खूप खोल वर विचार करता येणे शक्य आहे.  आज माझ्या सर्टिफिकेट वर ब्राह्मण हा शिक्का आहे. मला पण लहानपणी वाटायचे की ब्राह्मण आहोत आपण. आणि अभिमान देखील होता. तसेच प्रत्येक माणसाला त्याच्या जातीचा अभिमान असणे साहजिक आहे. आता जातीं मध्ये

The Reality-4

Please do read the previous blogs regaring reality so it would be better in understanding this blog. The Reality-1 The Reality-2 The Reality-3 We have talked about different types of realities and how it is linked with our suffering or happiness both. We talked about the higher level of realities

Blog at WordPress.com.